tisdag 11 februari 2014

Lämningar från järnåldern i VästbyggebyLänsmuseet gjorde i höstas en arkeologisk undersökning i Västbyggeby i samband med anläggandet av en ny gång- och cykelväg längs Mackmyravägen. Vid den sydvästra korsningen av Mackmyravägen och Västbyggevägen hittade vi några lämningar (härdar, stolphål och en nedgrävning) som med hjälp av 14C-metoden daterades till 600-700-talen e. Kr. Genom ytan med lämningar skar en ränna och en rad med störhål efter något som bör ha liknat en gärdesgård. När vi tittade närmare såg det precis ut som om det var härden från 600-700-talet som hade skadat rännan, och inte tvärtom. Vi har skickat kolprov ur rännan på datering. Undrar om den kommer att visa sig vara äldre än vendeltid? Det vore väldigt intressant. Eller har lämningarna spelat oss ett spratt, och dateringarna kommer att ligga i 16-1700-talet? Vi väntar ivrigt på det stora vita kuvertet från Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar