torsdag 13 december 2012

Trogstaboplatsen i Forsa

I byn Trogsta i Forsa socken finns ett fint grav- och boplatsområde från järnåldern. Platsen har delundersökts av Umeå universitet och daterades då huvudsakligen till folkvandringstid. Fornlämningen, som är skyltad, röjs och vårdas varje år. Tyvärr gick stormen Gudrun hårt fram här i slutet av förra året och ett stort antal vindfällen har legat på platsen. Vi har nu gjort en dokumentation av de skador som orsakats av stormen. Efter det gjordes ett återställningsarbete med hjälp av en lättare typ av skogsmaskin. De liggande träden har kapats och rotvältorna tippats tillbaka med hjälp av en vajer som kopplats till maskinen. Till våren kommer Holmen Skog se till att det ris som ligger kvar tas bort därifrån. Härligt, då kan man åka dit och njuta av platsen igen!/IB


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar