tisdag 28 augusti 2012

Datering av slaggvarp i Ålbo, Hedesunda

I projektet Tolv dateringar av slagg har vi daterat en slaggförekomst i Ålbo i Hedesunda, RAÄ 348:1 (www.raa.se/fornsok). Slaggen utgör lämningarna efter en järnframställningsplats och ligger vid Hedesundafjärden. Den är nu daterad av Ångströmlaboratoriet i Uppsala till tidsintervallet 690-750 e.kr., d.v.s. sen vendeltid-tidig vikingatid.

Ålbo är ett namn som för tankarna till den vikingatida kulten. Platser med "Ål-" och "Al-" i namnet är platser där man offrat, utfört ceremonier eller åkallat gudarna. Kanske har det haft med en helig lund att göra. Byn är anlagd under vikingatid eller tidigare. I Ålbo finns också bland annat järnåldersgravar och märkliga bassängåkrar. Det är en riktigt spännande plats, och det är mycket naturskönt där vid älvfjärden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar