fredag 13 januari 2012

Ladda ner länets kulturarv!Nu kan du ta del av länsmuseets rapporter från 2004 och framåt i digitalt format. Rapporterna finns för nedladdning i pdf-format på hemsidan http://www.lansmuseetgavleborg.se/ under rubriken Kulturmiljö > Rapporter. Här kan du läsa om kolbottnar vid Ostkustbanan, samer i Hälsingland, marinarkeologi kring Axmar bruk och mycket annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar