torsdag 18 augusti 2011

Fågelfångstanläggningar på Norrlandet


Efter önskemål från invånare på Norrlandet utanför Gävle skall vi nu i samarbete med länsstyrelsen skylta ett område med fågelfångstanläggningar. Någon gång sedan landremsan steg ur havet under sen bronsålder har klapperstensfälten och strandvallarna här hyst flera sådana anordningar. Där har funnits både låga stenramar med öppningar i för att snara skogsfågel, och stolpar i stenskodda stolphål med nät mellan som fåglar som kom flygande fastnade i. Ett spännande område. Vi har ingen aning om hur gamla anläggningarna är, men det är inte omöjligt att det är en kvarleva från när Testebobönderna utnyttjade området till fäboddrift, bete, fiske, jakt och fångst, d.v.s. under medeltiden och tidigare. Här ses bilder från ett besök tillsammans med länsstyrelsen. Fornlämningen har nummer 424 i det digitala fornminnesregistret (www.raa.se/fornsok).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar