tisdag 21 juni 2011

Ny: rapporten om BergegravenNu är rapporten om graven i Berge i Bergsjö klar. Graven påträffades av länsmuseet i en särskild utredning inför vägförbättringar av väg 307 mellan Bergsjö och Hassela. Den har beteckningen RAÄ 397 i Bergsjö socken. Eftersom graven sedan fick betydande skador i de efterföljande vägarbetena, beslutade länsstyrelsen att graven skulle undersökas.
Graven utgjordes av en stensättning som var 14 x 8 meter och upp till 1,3 m hög. I centrum av graven påträffades spridda brända ben, ett oidentifierbart järnfragment, två slaggbitar samt ett fragment av en benkam. Benen kom från en vuxen individ som tyvärr inte kunde könsbestämmas. Benen har daterats med hjälp av 14C-metoden till omkring år 400 e.Kr.
Rapporten kan beställas på tel. 026-65 56 35.
/KE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar