måndag 22 november 2010

Råvattenledning mellan Hallboviken och Hudiksvall

Länsmuseet har utfört en utredning inför anläggande av råvattenledning från Hallboviken i Hög till centrala Hudiksvall. Utredningen gällde två alternativ, ett nordligt och ett sydligare. I utredningen har endast tre "nya" lämningar registrerats. Sammanlagt ligger sex lämningar inom området för det norra alternativet och fyra inom området för det södra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar